Navigace

Obsah

www.7zscv.cz

Skupina:
Školy, školky
Okres:
Chomutov
Kraj:
Ústecký
Datum realizace:
16. 2. 2008
Škola se nachází v městské čtvrti Horní Ves v Hornické ulici. Byla postavena v roce 1973 a slavnostně uvedena do provozu 1.9.1973.
V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a byla zřízena k 1.1.1993 jako příspěvková organizace. Škola se od svého založení v roce 1973 profiluje jako sportovní se zaměřením na lední hokej. Výuka ledního hokeje probíhá od 1. do 9. ročníku. Oficiální sportovní třídy byly na škole zřízeny se souhlasem MŠMT ČR v roce 1999.
Na škole se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost", ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat řadu kroužků – zájmových útvarů, pořádaných ve spolupráci s Domečkem (tvořivá dramatika, keramika, dovedné ruce, angličtina, informatika, sportovní hry, plavání a další). Řada učitelů se individuálně věnuje žákům se specifickými vývojovými poruchami v učení.

Chcete podobné řešení? Zanechte nám na sebe kontakt a náš obchodní zástupce Vám nabídne nezávaznou osobní schůzku kde Vám vše dopodrobna vysvětlí.

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:

captcha
captcha