Navigace

Obsah

Zákonné povinnosti

Obecní a městské úřady mají řadu povinností v souvislosti s webovými stránkami. Naše firma velmi dbá, aby aktivně sledovala veškeré změny a novely stávajích zákonů a předpisů. Dále hlídáme vznik zcela nových zákonných povinností a okamžitě je integrujeme do svého produktu a nabízela svým klientům garanci splnění všech jejich povinností po celou dobu spolupráce.

Úřední deska

v zákoně 500/2004 Sb., popisující pravidla s vedením elektronické úřední desky.

Povinné informace

První zákon upravující povinnosti pro obce byl zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jež byl již jedenkrát novelizovaný, nařizuje obcím a městům povinnost infomovat občany o základních informacích, kontaktech, ale taktéž o rozpočtech, výročních zprávách a řadě dalších.

Epodatelna

Orgány veřejné moci, a tedy i orgány územních samosprávných celků, mají také povinnost přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tato povinnost je upravena v zákoně č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, dále ve správním řádu a dále je rozvinuta ve vyhláškách č. 495 a 496/2004 Sb.

Radikální změnu povinností územních samosprávných celků v oblasti přijímání a odesílání datových zpráv přináší zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost dne 1. 7. 2009.

Tento zákon, upravující elektronické úkony orgánů územních samosprávných celků, totiž zavádí povinnost těchto orgánů používat tzv. „datové schránky“.

Datovou schránku zákon č. 300/2008 Sb. definuje jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, a dále k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Současně stanoví, že tyto datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, zde tedy na rozdíl od elektronických podatelen odpadá povinnost územního samosprávného celku zajistit provoz tohoto komunikačního prostředku. Zákon však stanoví povinnost orgánů územních samosprávných celků tuto datovou schránku využívat.

Přístupnost

  • Pravidla tvorby přístupného webu pro účely  Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
  • Obsah webových stránek je dostupný a čitelný.
  • Práci s webovou stránkou řídí uživatel.
  • Informace jsou srozumitelné a přehledné.
  • Ovládání webu je jasné a pochopitelné.
  • Odkazy jsou zřetelné a návodné.
  • Kód je technicky způsobilý a strukturovaný.

přístupnost