Obsah

GDPR (General Data Protection Regulation)

Obecné nařízení GDPR  bude od 25. května 2018 stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

My jsme připraveni

Správce

Správcem je obec, město, příspěvková organizace, které mají ve správě obsah svých webových stránek. Správce rozhoduje o osobních datech.

Zpracovatel

Zpracovat je Galileo Corporation s.r.o., který zpracovává osobní data na webech zákazníků (obcí, měst, příspěvkových organizací). Provádí jen takové operace, kterými ho správce pověřil na základě smluvního vztahu.

Zpracovatelská smlouva

Požadavky na zpracovatelskou smlouvu jsou přesně formulovány i v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů v článku 28. Podle něj se zpracování zpracovatelem řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce.

 

 

zpracovatel smlouva

Verze GDPR+ a SSL

Při vkládání osobních dat na web vám pomohou návody, videa a příklady z praxe.

Snadno splníte, aby obsah webu byl v souladu s GDPR (prohlášení o ochraně soukromí).

Jednoduché nástroje při uplatňování práv občanů (subjektů údajů):

  • Právo na výmaz (vyhledávač osobních údajů, metodiky)
  • Právo na omezení zpracování (vyhledávač osobních údajů, metodiky)
  • Právo vznést námitku (vyhledávač osobních údajů, metodiky)
  • Právo na přenositelnost (vyhledávač osobních údajů s exportem do PDF)
  • Pomocí SSL certifikátu šifrovaný přenos dat.

gdpr