Navigace

Obsah

Galileo se zúčastnilo odborného školení

Typ: ostatní
Galileo Corpoartion to myslí s bezbariérovou přístupností pro webové stránky pro obce vážně a proto se zúčastnilo odborného školení pod vedením Mgr. Radka Pavlíčka z Brněnského TyfloCentra.

Galileo Corporation při školeníJiž čtvrtým rokem je v platnosti vyhláška Ministerstva vnitra o přístupnosti (č. 64/2008). Tato vyhláška stanovuje formu uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Příloha vyhlášky obsahuje 6 základních pravidel pro tvorbu webových stránek:

 1. Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný
 2. Práci s webovou stránkou řídí uživatel
 3. Informace musí být srozumitelné a přehledné
 4. Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné
 5. Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný
 6. Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Tato pravidla se ještě specifikují na dalších 33 podrobnějších pravidel určených již spíše pro odborníky z oblasti tvorby webových stránek, nicméně i tyto jsou pro samosprávné celky v celém svém rozsahu povinné. Naše společnost vnímá potřebu zlepšovat bezbariérovou přístupnost webových stránek nejenom po formální stránce danou vyhláškami a zákony, ale též po stránce praktické. Z tohoto důvodu se zúčastnila školení s praktickými ukázkami.

Kolik vlastně je handicapovaných uživatelů webu?

Mgr. Radek Pavlíček s Jiřím Fenzem z brněnského TyfloCentra při školení společnosti Galileo Corporation s.r.o.S touto otázkou - a na ni dále navazující: Má vůbec smysl se touto skupinou návštěvníků webu vzhledem k její velikosti zabývat? - se mnozí z oboru často setkávají. Dovolím si v následujícím odstavci použít informace z blogu POSLEPU pana Radka Pavlíčka, vedoucího Centra pomůcek
a informatiky v TyfloCentru Brno, o.p.s.

Ve zprávě o situaci zdravotně postižených z roku 1992 se píše o přibližně 1 milionu občanů se zdravotním postižením, z toho asi 400.000 občanů je postiženo těžce. O jednom milionu osob se zdravotním postižením se zmiňují i Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007, které provedl Český statistický úřad. Tato čísla byla použita v projektu Přístupnost webových stránek orgánů státní správy, kde při proporcionálním členění zdravotně postižených do jednotlivých skupin dle dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že:

 • Mgr. Radek Pavlíček a Jiří Fenz63 % zdravotně postižených občanů nebrání jejich zdravotní postižení v získávání informací z webových stránek,
 • 35 % zdravotně postižených občanům brání jejich zdravotní postižení v seznámení se s obsahem
 • webových stránek, ale pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu, mohou se v nezbytném rozsahu s obsahem webu seznámit,
 • 2 % zdravotně postižených občanů se nemohou seznámit s obsahem webových stránek ani tehdy, pokud jejich tvůrce dodrží pravidla pro tvorbu přístupného webu,
 • 28 % zdravotně postižených občanů chce pracovat s Internetem.

Školení programátorů a techniků společnosti Galileo Corporation s.r.o.Každé zdravotní postižení nemusí nutně způsobovat problémy při práci s webem. Řada i těžce zdravotně postižených lidí nemusí mít z hlediska přístupnosti nijak náročné požadavky.
Obecně můžeme tedy uvést, že přístupnost nepomáhá jen zdravotně handicapovaným – úpravy, které se často dělají pro nevidomé, slabozraké, tělesně postižené, atp., pomáhají zlepšovat přístupnost webu i pro jeho běžné uživatele nebo například pro lidi v důchodovém věku, kteří
mají z používání počítače, potažmo internetu obavy. Proto až tak nezáleží na tom, jestli nevidomých návštěvníků na web chodí pět denně nebo pět měsíčně.

Přístupné webové stránky se lépe používají nejen nevidomému návštěvníkovi či lidem důchodového věku, ale i běžným návštěvníkům a lidem používajícím mobil s dotykovým displejem nebo někomu, kdo ovládá PC jen z klávesnice, protože má zrovna zlomenou ruku. Zkrátka, přístupnost má mnohem širší záběr, než se na první pohled může zdát.

 

Jiří Fenz při testování webu města DačiceRozhovor s Jiřím Fenzem

V souvislosti s testováním přístupnosti webových stránek jsme požádali o krátký rozhovor pana Jiřího Fenze, který je nevidomým testerem přístupnosti webových stránek, a pracuje jako lektor (výuka počítačů) v brněnském TyfloCentru.

Můžete přiblížit práci testera z vašeho pohledu?

J. F.: Jedná se hlavně o prohlédnutí testované stránky a sepisování případných nedostatků. Nejčastějšími nedostatky je absence struktury jako jsou např. nadpisy, alternativní popisky a podobně.

Jak dlouho pracujete jako tester přístupnosti webových stránek?

J. F.: Jako tester pracuji již od roku 2006.

A jak jste se k této práci dostal?

Braillský řádekJ. F.: Testování je součástí mé práce v Tyflocentru Brno. Přivedl mě k němu Radek Pavlíček, který se Blind friendly webem zabývá a potřeboval lidi pro testování přístupnosti stránek, které Tyflocentru zadávají různé firmy či organizace.

Jak často používáte internet a navštěvujete webové stránky pro osobní potřebu?

J. F.: Internet využívám v podstatě každý den. Je to pro mě, troufám si tvrdit, zásadní zdroj informací a univerzální prostředek pro komunikaci s lidmi.

Je podle vás přístupnost webových stránek důležitá?

J. F.: Jistě. Každé zlepšení přístupnosti stránky zefektivní její používání. Čím přístupnější je stránka, tím lépe se s ní nevidomému uživateli pracuje.

Jak hodnotíte přístupnost webových stránek měst a obcí od doby, co vstoupila v platnost vyhláška o přístupnosti?

Braillský řádekJ. F.: Záleží na konkrétním případě. Nicméně obecně lze říct, že mnoho měst a obcí si u nás nechává stránky testovat, takže jejich přístupnost se povšechně zlepšuje. Je to vidět např. na výsledcích soutěže Zlatý erb, ve které je testováno mnoho dobře zpracovaných stránek měst a obcí.

Je poznat zlepšení v této oblasti?

J. F.: Myslím, že ano. Právě díky tomu, že mnoha městům či obcím jsme stránky testovali a naše připomínky byly využity pro zlepšení přístupnosti jejich webů.

Dbají starostové o to, aby měli své stránky přístupné?

J. F.: Netroufám si říct, jak moc o přístupnost dbají přímo starostové, nicméně myslím si, že ano, právě vzhledem k tomu, že mnoho měst a obcí si u nás nechá stránky testovat.

V porovnání se soukromými/komerčními stránkami, myslíte, že jsou na tom ty weby, které mají pravidla určena vyhláškou, lépe, co do kvality i do jejich počtu?

J. F.: Nemyslím si, že by se to dalo takhle srovnat. Záleží hlavně na tvůrci stránky. Mnohé soukromé stránky mohou být přístupné už díky tomu, že jejich tvůrce zohlednil pravidla přístupnosti při jejich tvorbě.

Co si myslíte, že by se mělo zlepšit/změnit na webových stránkách?

J. F.: Těžko říct. Jako uživateli mi začíná vadit čím dál větší množství reklam, které zdržují při „lineárním“ procházení stránek a mnohdy opětovném načítáním stránky matou odečítače obrazovky. Jinak mě nic podstatného, co by se mělo změnit nenapadá.

 


Vytvořeno: 9. 1. 2013
Poslední aktualizace: 9. 1. 2013 00:00
Autor: Správce Webu