ZŠ Pečky

Navigace

Obsah

ZŠ Pečky

www.zspecky.cz

Skupina:
Školy, školky
Okres:
Kolín
Kraj:
Středočeský
Datum realizace:
21. 1. 2012
ZŠ Pečky je městskou školou, poskytující vzdělání žákům z města Peček a ze spádových obcí.
Základní škola Pečky je součástí výchovně vzdělávací soustavy, poskytuje základní vzdělávání. Je zařazena do sítě škol (školského rejstříku). Je právním subjektem.
Je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky, rozdělenými na první stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník). V současnosti má 19 tříd.
Celková kapacita školy, která je stanovena na 720 žáků není v současnosti naplněna. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 442 žáků.
Součástí školy jsou školní družina a školní klub. Kapacita školní družiny (120 žáků) je dlouhodobě naplněna ve 4 odděleních. Ve školním klubu je přihlášeno dalších téměř 90 žáků. Školní klub má jedno oddělení a žáci pracují v celé řadě zájmových kroužků.
Ke škole patří také školní jídelna – výdejna, kde se stravuje více než 260 strávníků.
Na základě dlouhodobé orientace se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků informatiku, environmentální výchovu a na péči o žáky s vývojovými poruchami učení.

Chcete podobné řešení? Zanechte nám na sebe kontakt a náš obchodní zástupce Vám nabídne nezávaznou osobní schůzku kde Vám vše dopodrobna vysvětlí.

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód: